Main Page Sitemap

Korting elektriciteit invaliditeit


korting elektriciteit invaliditeit

recht hebt op én van bovenstaande tegemoetkomingen, past de watermaatschappij voor dat jaar een sociaal tarief toe. We trachten hieronder een overzicht te geven van dergelijke tegemoetkomingen en sociale tarieven. Dit attest is vijf jaar geldig. Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Voor meer informatie kan je terecht bij je gemeentebestuur of je watermaatschappij. Als een ongeval door of tijdens het werk, ofwel op weg van en naar het werk tot medische kosten, arbeidsongeschiktheid of tot overlijden leidt, kunt u een aanvraag indienen bij. Vanaf het tweede jaar wordt dat een invaliditeitsuitkering. Je betaalt dus effectief minder grondbelasting. Dit is een tegemoetkoming voor personen die thuis wonen, maar die hulp van anderen nodig hebben in het dagelijks leven.

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (socialekorting elektriciteit invaliditeit

Korting elektriciteit invaliditeit
korting elektriciteit invaliditeit

Dan kan er geen sociaal tarief aangerekend worden, en heb je recht op een compensatie. Wie komt in aanmerking voor het sociaal tarief? Je ziet dat personen met een langdurige arbeidsongeschiktheid van minsten 66 dus effectief recht hebben op bepaalde tegemoetkomingen en sociale tarieven. Je krijgt ook een maandelijkse korting op de abonnementskosten en gesprekskosten. Je kan je richten tot de Federale Overheid Sociale zekerheid via de sociale dienst van je gemeente. Het fonds voor arbeidsongevallen of de verzekering kan een attest van je arbeidsongeschiktheid afleveren.

Korting daluren ns, Kortingscode join the pipe, Avifauna korting voor alphenaren,


Sitemap