Main Page Sitemap

Rsz korting horeca


rsz korting horeca

een 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de of 6de werknemer in dienst neemt, een aantal kwartalen deze doelgroepvermindering genieten. Op het moment van indienstneming mag de werkgever sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, nooit meer dan 1 werknemer onderworpen aan de wet van tegelijkertijd in dienst hebben gehad. 49 werknemers uit de horecasector. De werknemer moet uiteraard wel voldoen aan de algemene voorwaarden voor de toekenning van de doelgroepverminderingen, in het bijzonder wat betreft de prestaties, die, als de werknemer niet verbonden is door een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst, 27,5 moeten bedragen van voltijdse prestaties tijdens het ganse kwartaal. De vermindering is van toepassing op maximaal 5 werknemers. Het is belangrijk te bepalen wanneer deze periode van 20 kwartalen aanvangt. Dit geldt zowel voor de doelgroepvermindering eerste aanwerving van een 1ste werknemer als voor de daarop volgende verminderingen (2de tot en met 6de werknemer). Vaste werknemers, voor vaste, voltijdse werknemers hebben werkgevers in de horeca vanaf recht op een vermindering van sociale bijdragen van: 800 per kwartaal voor werknemers jonger dan 26; 500 per kwartaal voor andere werknemers. Omdat er schaarste is op de markt, voorziet de FOD Financin in een overgangsmaatregel voor het eerste kwartaal 2014. De vermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Werkgever A heeft dus nog maar én werknemer in dienst waarvoor hij verder de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer blijft genieten (saldo van de nog niet opgenomen kwartalen, pizza hut kortingscode maar dan met het forfait G7).rsz korting horeca

Voltijdse werknemers hebben werkgevers in de horeca vanaf recht op een. Voor werknemers onder de 26 is de korting nog iets hoger,. Let wel: de korting geldt uitsluitend voor voltijdse werknemers. Er is geen prorata voorzien voor deeltijders. Stelt u 5 werknemers tewerk, waarvan 3 voltijds en allemaal ouder dan 26 jaar, dan ontvangt u elk kwartaal een RSZ-korting van.500 euro,.000 euro per jaar.

Black friday kortingscode, 50 korting efteling,

3de, 4de, 5de en 6de werknemer De werkgever geniet voor én fysieke persoon een forfaitaire vermindering G15 voor maximaal 9 kwartalen en G16 voor maximaal 4 kwartalen op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen vanaf het rad eu korting kwartaal waarin de werkgever voor het eerst. Gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode. Ik begrijp het vlaio-loading-full. Betrokken werkgevers, alle werkgevers die tegelijk aan alle onderstaande voorwaarden voldoen: Onder het paritair comité (302) voor het hotelbedrijf vallen. De werkgever bepaalt zelf de kwartalen waarin hij de vermindering wenst aan te rekenen, voor zover hij voor het gekozen kwartaal aan alle voorwaarden voldoet. De aanwerving van de 1ste werknemer opent voor een periode van 20 kwartalen met ingang van het kwartaal van indienstneming, het recht van de werkgever op deze doelgroepvermindering voor én werknemer. Betrokken werkgevers, alle werkgevers uit de privésector die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan de wet van betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Aanvraagprocedure, om de vermindering te kunnen toepassen moet de werkgever iedere dag van het kwartaal een aanwezigheidsregistratie verrichten via GKS of ASA en beschikken over een kassasysteem dat door de fiscus werd geregistreerd. Werknemer al werd geopend maar omdat zij geen gewone werkgeversbijdragen betalen kan er niets verminderd worden voor zulk een tewerkstelling.


Sitemap