Main Page Sitemap

Misleidende reclame korting


misleidende reclame korting

haar verzoek heeft afgewezen. Europarl8 lv Es piekrtu referentes apgalvojumam par to, ka direktvas, kas attiecas uz uzmju negodgu komercpraksi iekj tirg attiecb pret patrtjiem, un direktvas par maldinou un saldzinou reklmu transponana, stenoana un piemroana ir oti svarga, lai sasniegtu direktvs noteiktos mrus, pai emot vr dads piemroanas. Herkenbaarheid reclame.1 Reclame dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd. Het beroep wordt verworpen en verzoeksters stellen beroep in bij de verwijzende rechter (Consiglio di Stato). Septembra Direktvu 84/450/EEK par dalbvalstu normatvo un administratvo aktu tuvinanu attiecb uz maldinou reklmu (OV L 250,.

Homepagina - Stichting, reclame, code, misleidende reclame? Archief NRC - Stichting, reclame, code Misleidende reclame, wet Recht

Agressieve reclame.1 Agressieve reclame is verboden. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze: a niet misleidend is in de zin van de Nederlandse Reclame Code; b goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd; c op objectieve wijze een. Zie voor meer informatie. Op bedrieglijke wijze de indruk wekken dat voor een bepaald product service na verkoop beschikbaar is in een andere lidstaat dan die waar het product wordt verkocht. Doelgroepen producten Lees meer Woensdag 7 november 2018 RB 3240 Kopieer citeerwijze Uitspraak Rechtspraak (NL/EU), RB 3240; ecli:NL:rbnho:2018:9588 (Trademark Office tegen Hout DieZijn Meubelmakerij Ktr. Dit artikel is in werking getreden op en geldt voor bijdrageverzoeken na deze datum. Voorts is een adverteerder die niet tot een concern behoort en wiens bruto mediabestedingen in een jaar minder bedragen dan 1 miljoen, voor het betreffende jaar geen bijdrage verschuldigd. Toelichting op 1 en 2 Dit betekent bijvoorbeeld dat uitsluitend een logo van een ondernemingsorganisatie mag worden gevoerd wanneer een adverteerder daartoe gerechtigd is en in een reclame niet de indruk mag worden gewekt dat een adverteerder lid is van een ondernemingsorganisatie of is aangesloten. Wanneer een recht van ontbinding van de overeenkomst bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig de wet, alsmede het modelformulier voor ontbinding opgenomen in bijlage I, deel B, van Richtlijn 2011/83/EU;. Die deelde daarop mee dat een andere hele grote zaak dezelfde wijn verkoopt. Het feit dat het onrechtmatig is, kan ertoe leiden dat er een mogelijkheid is om schadevergoeding te eisen.

Brico Plan-It Brugge - Home Facebookmisleidende reclame korting


Sitemap